Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

Jelen Adatkezelési tájékoztató azért jött létre, hogy információval szolgáljon az internetes felületeimen (https://enzonaklub.hu), illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásaim igénybevételével kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elvekről, valamint, hogy bemutassa mindazon jogszabályi feltételeket és előírásokat melyeket alkalmazok az adatkezelés során.

Tájékoztatást nyújt továbbá az adatkezelés célját illetően, valamint bemutatja az adatkezelés, adatfeldolgozás módjait, időtartamát, az adatok helyesbítésének, módosításának és törlésének módjait és lehetőségeit, valamint tájékoztat arról is, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

1.) Az adatkezelő adatai:

Név: Milák Melinda e. v.

Székhely: 2117. Isaszeg, Béke út 18.
Adószám: 69319947-1-33

Nyilvántartási szám: 53013075
E-mail: enzonaklub@gmail.com
Telefon: +36304310587

Az adatokat személyesen kezelem, az adatvédelmi rendelet – tevékenységemből eredően – nem kötelez adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt irányelveket magamra nézve kötelező érvényének ismerem el, gondoskodom azok mindenkori betartásáról.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak bármikor egyoldalúan módosításra kerülhetnek, amennyiben a keretet adó jogszabályok változnának. Amennyiben hozzájárulást igénylő változások lépnek életbe, úgy egyedi tájékoztatást küldök az adattulajdonosoknak, hozzájárulást kérve.

2.) Jelen Adatkezelési tájékoztató alapjául az alábbi jogszabályok szolgáltak:

 • Az általános adatvédelmi rendelet, GDPR:
  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679/EU Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2000. évi C. törvény a számvitel rendjéről.

3.) Jogi kifejezések értelmezése az Adatkezelési tájékoztatóban

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a NAIH adatvédelmi szótára, illetve a fentiekben említett, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról jogszabály értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

4.) Milyen adatokat kezelek?

Csak és kizárólag olyan adatokat, melyekhez az adattulajdonosok önkéntes adatszolgáltatása keretében jutok hozzá az egyes szolgáltatásaim igénybevételekor.

Ezek az adatok telefonon, e-mailben, személyes megbeszélések kapcsán, Facebook chat üzenetben, a honlapokon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül juthatnak el hozzám. Elsődleges kapcsolatfelvételi mód az e-mail.
Minden egyes szolgáltatás kapcsán igyekszem csak az elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat bekérni.

4.1. A weblapok megtekintése során, ahogyan minden weboldalon, a szerver által nálam is automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. Ezeket a naplózásokat a webszerver minden előzetes nyilatkozat és engedélykérés nélkül, automatikusan végzi, majd a begyűjtött adatokból statisztikákat generál. Ezek az adatok – a törvény által szabályozott eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók személyes adatokkal, kizárólag összesített, feldolgozott formában kerülnek hasznosításra, a szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

Weblapjaimon – szintén a jobb tartalomszolgáltatás érdekében – úgynevezett statisztikai cookie-kat használok, a különböző statisztikai programok által összegyűjtve (Google Analytics és Facebook képpont segítségével). Az adatgyűjtés során birtokomba kerülő adatok az érintett felhasználó azonosítására nem alkalmasak.

Google Analytics: a látogatottság mérésére, illetve a látogatók által eltöltött időre vonatkozóan gyűjt adatokat, valamint a látogatói szokásokat ismerhetem meg, hogy pl. melyik oldalt látogatják a legszívesebben, melyik oldalra érve zárják be leggyakrabban a böngészőt stb. További, a Google adatvédelmi alapelveire vonatkozó írás: Google Adatvédelem.

Facebook képpont vagy kód: segíti, hogy a Facebook-on releváns, a látogatottságot segítő reklámokat jeleníthessek meg a célközönség számára. További információ erről: Facebook adatvédelem.

További cookie-k használata a weboldalon:
A cookie-k vagy sütik, melyeket a weboldalak használnak, olyan információcsomagok melyek a szerver és a böngésző között kerülnek átadásra. A cookie-kat a szerver a böngésző segítségével helyezi el a felhasználó gépén, egy elkülönített (törölhető) könyvtárban. A cél, hogy a felhasználók bizonyos beállításai elmentésre kerüljenek (pl. jelszavak), vagy hogy a következő látogatásnál gyorsabban betöltődjenek a weblap oldalai. De alkalmasak arra is, hogy a látogatókról anonim (nem azonosítható, névtelen) adatokat gyűjtsenek.

Ezen cookie-k egy része a weblap bezárása után törlődik, míg néhány (gyorsításra szolgáló pl.) hosszabb ideig tárolásra kerül a fogadó számítógépén.

Ezeket az adatokat – az elengedhetetlenül szükséges adatok kivételével – csak akkor gyűjtik össze, ha a látogató előzetesen jóváhagyta a használatot egy felugró ablakon keresztül. A cookie-k engedélyezése elutasítható, illetve a későbbiekben bármikor visszavonható.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontjában található bővebb tájékoztatás:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

4.2. Személyes megkeresés, valamint rendvezvények (tréningek, előadások) kapcsán megadásra kerülhet a név, e-mailcím, vagy telefonszám, ezeket csak akkor használom, ha közöttünk a kapcsolattartáshoz szükséges, ezen a körön kívül eső megkeresésekre nem. Továbbá a számlázáshoz szükséges, adóhatóság által előírt adatok jutnak tudomásomra, de azokat a jelen Adatkezelési tájékoztató 5.3. pontjában részletezett megbízható, külsős cég tárolja a szerverén, a saját adatvédelmi előírásának megfelelően.
A fizetés elektronikus számla alapján, jellemzően átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel valósul meg, az ezekkel kapcsolatos adattárolás szintén nem általam történik. (ld. 5.3. pont).

A birtokomba került adatokat az üzleti kapcsolat időtartamáig, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelek, kivételt képeznek azok az adatok (pl. számlázási adatok) amelyeknek megőrzése jogszabályban meghatározott.

4.3. Skype tanácsadás során tudomásomra juthat a skype azonosító, illetve a számlázáshoz szükséges, adóhatóság által előírt, a számlára kötelezően felvezetendő adatok. A számlázási adatokat megbízható, külsős cég (részletezve ld. a 5.3. pontban) tárolja a saját adatvédelmi előírásainak megfelelően.

4.4. A hírlevél feliratkozás, illetve ajándékokra, bónuszokra feliratkozás kapcsán az érintettek előzetes hozzájárulása és adatszolgáltatása alapján gyűjtök adatokat. A kezelt adatok: név (teljes vagy keresztnév), e-mail cím.
A hírlevelek elsősorban szakmai tanácsokat, másodsorban saját rendezvényekről, kiadványokról szóló híradásokat tartalmaznak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a feliratkozó mindegyik hírlevél alján megtalálja a leiratkozó linket, ahol törölheti az adatait a levélküldő rendszer szerveréről (a szolgáltatóról részleteket az 5.2 pontban olvashatsz).
Természetesen felhasználó bármely egyéb, az első pontban részletezett elérhetőségemen is kérheti a törlést.

4.5. Online szolgáltatások (infotermékek, skype tanácsadás) megrendelése kapcsán kezelt adatok elsődlegesen azok, amelyeket a jogszabályok a számlázáshoz előírnak (jelenleg hatályos szabályozás alapján: vezeték- és keresztnév, számlázási és postázási cím, e-mailcím). A megrendelés meghiúsulása (elállási szándék jelzése) esetén ezek az adatok azonnali törlésre kerülnek. A megrendelés teljesítése után a jogszabályban előírtaknak megfelelő időtartamig kezelem az adatokat.

Az online, zárt (jelszóval védett) tanfolyami felületeken hozzáférhető anyagok használata regisztrációhoz kötött, ennek kapcsán másodlagosan kezelem a megrendelő számlázáshoz szükséges adatain felül, hogy melyik termékhez vásárolt hozzáférést, a belépéshez használatos nevét, jelszavát, valamint a belépésekhez tartozó IP-címét. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, ugyanakkor értelemszerűen mindez egyúttal a hozzáférés elvesztésével is jár.

4.6. A weblapon, egyes termékek ajánlójában megjeleníthető szöveges referencia anyagokat a felhasználó által a közzétételhez engedélyezett adatokkal együtt jelenítem meg (név/monogram/keresztnév, esetleg városnév, fénykép weboldal linkje stb.) Ezeket a referenciákat reklámcéllal, engedéllyel jelenítem meg, ameddig az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását vissza nem vonja.

5.) Az igénybe vett adatfeldolgozók

5.1. Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132. Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

5.2. Hírlevélküldő rendszer

SalesAutopilot: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/ceginformacio/
Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4

Adószám: 25743500-2-41

5.3. Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók

Online, a NAV által elfogadott szamlazz.hu rendszeren keresztül készülnek a számláim, az ehhez szükséges adatokat az oldal fenntartója kezeli:

Cégnév: Számlázz.hu- online számlázószoftver,: KBOSS.hu Kft.
Elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Adószám: 13421739-2-41

6.) Adatbiztonság

Weboldalaimon SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmazok (ez látható, a megjelenő linkek https:// kezdetűek, illetve baloldalon zöld kis lakat ikon jelzi a biztonságos kapcsolatot), a megosztott információk így automatikusan kódolásra kerülnek, védelem alatt állnak a hálózaton történő továbbítás idején, majd az információk a szerveren egy magánkulcs használatával kerülnek dekódolásra.

Mindent megteszek azért, hogy a technikai kockázatot minimálisra csökkentsem az adatátvitel során.

Adatkezeléseim során harmadik, külsős személyhez adattovábbítás nem történik.

7.) Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok, illetve jogorvoslati lehetőségek

7.1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog

A felhasználó jogosult minden adatkezeléssel összefüggő tényről és információról az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapni. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezért jött létre, azonban amennyiben további információkra van szüksége, illetve az alábbiakban felsorolt jogorvoslati lehetőségekkel szeretne élni, úgy az enzonaklub@gmail.com e-mail címemen várom a megkeresését.

7.2. Adatokhoz való hozzáférési jog

A felhasználó visszajelzést kérhet arra vonatkozóan az adatkezelőtől, hogy van-e személyes adatkezelése folyamatban, illetve jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kikérje.

7.3. Helyesbítés joga

Amennyiben felhasználó tévesen, hiányosan adta meg az adatait, vagy valamelyik adata megváltozott, úgy jogában áll kérni a hibás, megváltozott vagy hiányos adatok indokolatlan késedelem nélküli javítását, kiegészítését az adatkezelőtől.

7.4. Törléshez való jog

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni az adatkezelőtől, adatkezelő pedig köteles e kérésének eleget tenni. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok, melyek megőrzését jogszabály rögzíti (jellemzően a számlázási adatok ilyenek).

7.5. Adatkezelési módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség

Adatkezelő köteles a felhasználó kérése alapján történt adatmódosítások, törlések megtörténtéről tájékoztatást adni elsősorban azon az úton, ahogyan az adatkezelésre vonatkozó kérések beérkeztek (általában e-mailben).

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Adatkezelő a felhasználó kérésére annak személyes adatairól széles körben használt, géppel olvasható formátumban köteles tájékoztatást adni, a felhasználó pedig ezeket továbbíthatja más adatkezelő felé. Az átadást követően természetesen adatkezelő biztonsági felelőssége megszűnik a továbbiakban.

7.7. Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ez akkor is érvényes, ha közvetlen üzletszerzés céljából történik. Ez esetben továbbiakban nem kezelhetők a személyes adatok.

7.8. Hatósági jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben felhasználó megítélése szerint az adatkezelő személyes adatainak kezelése közben jogsértést követett el, úgy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, vagy postai úton: 1530 Budapest, pf. 5., telefonszám: +3613911410). Továbbá az illetékes törvényszékhez is fordulhat vélt jogsérelmével.

Üzemeltető jogosult jelen Adatkezelési tájékoztatót a jogszabályok változása kapcsán, vagy más okból előzetes bejelentés nélkül módosítani. A módosított rendelkezések a weblapon való közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.